خط تولید

Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 0Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 1Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 2Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 3Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 4Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 5Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 6Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 7Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 8Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 9Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 10Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 11Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 12Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 13Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 14Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 15

Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 16Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 17Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 18Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 19Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 20Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd خط تولید کارخانه 21

OEM / ODM

Hongde خدمات OEM و ODM را ارائه می دهد.

تحقیق و توسعه

Hongde بر روی تولید محصولات مبلمان HPL برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود در بازار و بازارهای جدید تمرکز دارد.